Gehoorzaamheidstraining

Bouw aan een hechte band met uw viervoeter.

U bent helemaal gevallen voor dat kleine pluizenbolletje in de dierenwinkel, het asiel of bij een (ras)fokker. Een hond is een geweldige kameraad, maar kan – vooral in de pubertijd – ongewenst gedrag vertonen en bijvoorbeeld aan uw spullen gaan knagen of niet meer luisteren. Leer bij ons de basis voor het opbouwen van een mooie band. Heeft u met uw hond bij onze hondenvereniging in Utrecht al een puppycursus gevolgd of is uw hond al iets ouder? Dan stroomt u door naar de basiscursus.

Puppycursus

Bij de Utrechtse Rashonden Vereniging trainen we u en uw hond op een positieve manier. Dit betekent dat we gewenst gedrag stimuleren met een beloning van bijvoorbeeld brokjes, en proberen we negatief gedrag te negeren. In een later stadium bouwen we voer als beloning af en is de positieve toon van uw stem voldoende voor uw hondje.

Het voornaamste doel van deze cursus is actief bezig te zijn met uw pup en u daarnaast inzicht te geven in het gedrag van uw hond: hoe hij leert en waarom hij zich gedraagt zoals hij zich gedraagt. Ook besteden we aandacht aan de socialisatie maar ook de lichamelijke ontwikkeling van uw hond: het spelen en omgaan met anderen honden en mensen.

We geven iedereen voldoende individuele aandacht en zo leren uw hond en u optimaal van elkaar. U bent op maandagavond welkom en we proberen maandelijks een groep te starten.

De cursus is geschikt voor pups vanaf 8 weken. Het is verplicht uw hond volledig te laten inenten, maar het is begrijpelijk dat een pup van 8 weken nog niet volledig is geënt. Een bewijs van de eerste enting is daarom voldoende.

Pubercursus

Na het volgen van de puppycursus kunt u doorstromen naar onze pubercursus. Hierin bouwen we voort op de kennis die u en uw hond in de eerste cursus heeft opgedaan. Honden die deze trainingen volgen, bereiken tijdens de cursus vaak de pubertijd. Een lastige periode, waarbij ze u tot het maximale zullen testen. Zo lijkt het bijvoorbeeld soms alsof uw hond de aangeleerde activiteiten van de eerste cursus is vergeten.

Met veel geduld en enthousiasme helpen we u en uw hond door deze fase heen.

De groepsgrootte bestaat uit 8 cursisten, maar voor de groep behouden we de individuele benadering. Ook deze cursus vindt plaats op maandagavond en bestaat uit 12 lessen van 45 minuten.

Basis gehoorzaamheidstraining

hondenvereniging Utrecht; elementaire gehoorzaamheid

Deze cursus richt zich nog steeds op het opvoeden van uw hond. De aangeleerde oefeningen vanuit de pubercursussen worden steeds verder uitgebouwd, waarbij de hond bijvoorbeeld wordt afgeleid om het hem moeilijker te maken. Tegen het einde van de cursus wordt er - eventueel ter voorbereiding op de volgende cursus - meer accent gelegd op het trainen.

hondenshow lopen

Hierbij wordt gekeken naar het niveau van uw hond en u als baas, waar de oefeningen zoveel mogelijk op worden aangepast. De basiscursus gehoorzaamheid wordt niet afgesloten met een examen.

Elementaire gehoorzaamheid (EG)

Waar tijdens de basis gehoorzaamheidstraining al iets meer nadruk is gelegd op het echte trainen, beginnen we daar bij deze vervolgcursus direct mee. Van de reeds geleerde oefeningen wordt een betere uitvoering van uw hond gevraagd en er worden een aantal nieuwe oefeningen toegevoegd. Deze cursus wordt afgesloten met een clubexamen. Om door te kunnen stromen naar de volgende cursus moet u met uw hond een minimum aantal punten behalen.

Voortgezette elementaire gehoorzaamheid (VEG)

Dit is de hoogst mogelijke gehoorzaamheidscursus die u en uw hond bij de Utrechtse Rashonden Vereniging kunnen volgen.

In deze cursus worden de oefeningen die u en uw hond beheersen verder geperfectioneerd en worden een aantal nieuwe oefeningen aangeleerd. De cursus wordt afgesloten met een clubexamen.

Dagen en tijden

Alle gehoorzaamheidstrainingen worden gegeven op de woensdagavond en bestaan uit 12 lessen van 45 minuten. Voor deze cursussen zijn er in principe 2 startmogelijkheden: in maart en in september.